Pistolet przygotowany indywidualnie pod klienta. Bardzo ładna lufa.

Widoczna niemiecka gapa z okresu II Wojny Światowej.