Pistolet Smith & Wesson 622 .22LR. Bardzo ładny stan, mało strzelany.