Rewolwer Smith & Wesson Mod. 10-5 produkcji amerykańskiej. Jest to model produkowany przez dekady. Najpierw nosił nazwę Military and Police, w czasie II Wojny Światowej w służbie wojskowej nazywany Victory. Dopiero w latach pięćdziesiątych wprowadzono oznaczenia numeryczne, wtedy otrzymał nazwę mod. 10.